Cartref > Newyddion > Cynnwys
Mecsico weldio offer farchnad 2016 economi sy'n tyfu yn gyflym
Mar 12, 2016

Mae'r Mecsico weldio offer diwydiant 2016 ymchwil farchnad adroddiad yn astudiaeth trylwyr a phroffesiynol ar gyflwr presennol y diwydiant offer weldio.

Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg sylfaenol y diwydiant gan gynnwys diffiniadau, dosbarthiad, ceisiadau a strwythur gadwyn diwydiant. Darperir dadansoddiad o'r farchnad weldio offer ar gyfer y marchnadoedd Mecsico gan gynnwys tueddiadau datblygu, dadansoddi tirlun cystadleuol, a statws datblygu rhanbarthau allweddol.

Datblygu polisïau a chynlluniau yn cael eu trafod yn ogystal â prosesau gweithgynhyrchu ac mae strwythurau gost Bil deunyddiau hefyd ddadansoddi. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn nodi defnydd mewnforio/allforio, cyflenwad a galw ffigurau, costio, pris, refeniw a elw gros.

Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar Mecsico mawr diwydiant blaenllaw darparu gwybodaeth megis proffiliau cwmni, darlun cynnyrch a manyleb, capasiti, cynhyrchu, prisiau, costau, refeniw a manylion cyswllt. Deunyddiau crai i fyny'r afon ac offer a galw i lawr yr afon hefyd, gwneir dadansoddiad. Dueddiadau datblygu diwydiant offer weldio a sianelau marchnata yn ddadansoddi. Yn olaf ymarferoldeb prosiectau buddsoddi newydd yn cael eu hasesu ac yn gyffredinol yn cynnig casgliadau ymchwil.

 149 tablau a ffigurau adroddiad yn darparu ystadegau allweddol ar gyflwr y diwydiant ac mae'n ffynhonnell werthfawr o arweiniad a chyfeiriad ar gyfer cwmnïau ac unigolion sydd â diddordeb yn y farchnad.